Disclaimer

Alle uitgedrukte standpunten en eventuele bijlagen in deze e-mail zijn van de individuele afzender, behalve wanneer de afzender uitdrukkelijk verklaart dat zij de standpunten van een entiteit zijn. Informatie en bijlagen die in deze e-mail worden verzonden, zijn VERTROUWELIJK en uitsluitend bedoeld voor gebruik door de persoon of de entiteit aan wie deze is gericht. Indien je niet de geadresseerde of de vertegenwoordiger van de geadresseerde bent, mag je de vertrouwelijke informatie niet lezen, gebruiken, kopiëren of verspreiden of enige actie ondernemen op basis daarvan, aangezien je daartoe niet gemachtigd bent. Gelieve de afzender (hierboven) te verwittigen alvorens deze e-mail uit je systeem te verwijderen. Vertrouw op je eigen virusprogramma, aangezien de afzender niet verantwoordelijk is voor schade als gevolg van een bug of virus.